Ottens & Lotz Bedrijfsverklaring IPM Knaagdierbeheersing:

Vanwege de veranderde regelgeving per 01-01-2023 hanteert Ottens & Lotz de werkmethode omtrent IPM Knaagdierbeheersing. Hierbij wordt het meest recente en geldende certificatieschema IPM Knaagdierbeheersing gehanteerd.

Tevens conformeert Ottens & Lotz zich aan het toepassen van de beginselen van Integrated Pest Management (IPM), in het bijzonder ten aanzien van de beheersing van ratten- en muizenpopulaties. Daarnaast zal de onder onze verantwoordelijkheid vallende uitvoering van plaagdierbeheersing worden uitgevoerd conform de principes en werkwijzen van het meest recente certificatieschema IPM Knaagdierbeheersing.

De personen die in opdracht van het bedrijf uitvoerende werkzaamheden verrichten op het gebied van beheersing van ratten- en muizenpopulaties hebben met goed gevolg een examen IPM Knaagdierbeheersing afgelegd waarin de kennis van ratten- en muizenpopulaties is getoetst.